Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ A.E.
Επάγγελμα: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΠΙΝΔΟΥ
Περιοχή: ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2104914000